Čitanje i upisivanje podataka u Excel uz pomoć SQL Server Import/Export Wizarda

Objavljeno: 26-01-2014 | Autor: Miloš Milenković | Kategorija: Alati, Management Studio

Ознаке:, ,

0

SQL Server Import and Export Wizard je alat koji je deo SQl Server Management Studio-a. Koristi se za prebacivanje podataka iz izvora u destinaciju, pri čemu i izvor i destinacija mogu biti tabela iz neke baze, ali isto tako i neki dokument (Excel, tekstualni dokument, csv…). U nastavku je ukratko opisan najpre izvoz podataka iz baze u Excel, a zatim i uvoz podataka iz Excela u bazu.

Da bi se pokrenuo Wizard potrebno je otvoriti SQL Server Management Studio i u Object Explorer-u se pozicionirati na bazu iz koje se izvoze podaci. Desnim klikom se otvara meni iz koga treba izabrati Tasks/Export Data… Ovim je pokrenut Wizard. Najpre treba izabrati izvor.

Izbor izvora

Pošto je Wizard pokrenut iz baze iz koje izvozimo podatke, trebalo bi da su svi parametri već podešeni kako treba. Klikom na Next prelazimo na izbor destinacije.

Izbor destinacije

Kao Destination biramo Excel, a onda u Excel file path postavljamo putanju na kojoj se nalazi Excel dokument u koji izvozimo podatke. Ukoliko dokument ne postoji, navodimo ime i sistem ga sam kreira. U polju Excel version biramo verziju Excela, a zatim biramo da li želimo da izvezemo i nazive kolona ili samo vrednosti (First row has column names). Nakon toga idemo dalje i treba odlučiti da li izvozimo podatke iz jedne ili više tabela ili ćemo napisati upit i koristiti njega kao izvor podataka. Biramo prvu opciju, idemo na Next i prelazimo na izbor tabele iz koje izvozimo podatke.

Izbor tabele

Biramo tabelu i sa desne strane se automatski popunjava naziv koji će dobiti Excel sheet. Obično se prepisuje naziv tabele, a ukoliko želimo možemo ga promeniti. Klikom na dugme Preview… možemo videti kako izgledaju podaci koje ćemo dobiti u Excel-u. Klikom na dugme Edit Mappings… dobijamo nazive kolona i tipove podataka koje možemo promeniti, a možemo se odlučiti da neku od kolona ne izvezemo u Excel tako što ćemo umesto naziva kolone za Destination izabrati ‘ignore’. Zatim idemo na Next, pa Finish, nakon čega se na putanji koju smo izabrali nalazi Excel dokument sa željenim podacima.

Proces uvoza podataka iz Excel-a je veoma sličan. Wizard otvaramo na isti način, samo što ovaj put biramo Tasks/Import Data… Ovog puta kao Izvor biramo Excel i putanju do Excel dokumenta sa podacima koje uvozimo u bazu. Kao destinaciju biramo Sql Server. Budući da smo Wizard pokrenuli iz odgovarajuće baze, svi parametri su već popunjeni.

Izbor destinacije 2

Idemo na Next i biramo Excel Sheet iz koga uvozimo podatke. Sa desne strane možemo promeniti naziv tabele, a Preview… i Edit Mappings… nam nude slične mogućnosti kao kod izvoza podataka. Zatim kliknemo na Next, pa Finish i možemo proveriti da li u bazi imamo tabelu sa podacima iz Excela.

U sledećem članku ćemo objasniti kako se ovo isto može postići ako se koristi T-SQL.

Napišite komentar