CONTEXT_INFO

Objavljeno: 14-03-2014 | Autor: Milen Blagojević | Kategorija: T-SQL, Trikovi

0

Context informacija je binarna vrednost veličine do 128 bajtova koja se može postaviti na nivou sesije i koristiti u procedurama, trigerima ili funkcijama koje se izvršavaju u okviru iste sesije.

Postoje dve komande koje se koriste za postavljanje i čitanje ove informacije:

  • SET CONTEXT_INFO – za upisivanje vrednosti
  • CONTEXT_INFO () – za čitanje vrednosti

Ova vrednost se takođe može pročitati i u sledećim DMVs:

  • sys.dm_exec_requests
  • sys.dm_exec_sessions
  • sys.sysprocesses

Primer:


Jedna od mogućnosti korišćenja CONTEXT_INFO je prilikom audita promena na tabeli.
Recimo da trebamo auditovati delete akciju nad tabelom zajedno sa korisnikom koji je izvršio akciju pomoću trigera:

I triger:

Nakon poziva procedure:

Biće upisan sledeći red u tabelu:

Napišite komentar