Provera JMBG

Objavljeno: 29-09-2014 | Autor: Nenad Živković | Kategorija: Funkcije

0

Jedinstveni matični broj građana ili skraćeno JMBG uveden je sedamdesetih godina prošlog veka u tadašnjoj Jugoslaviji i, kako mu i ime kaže, predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji je dodeljivan svakom građaninu. Osim u Hrvatskoj, gde je u procesu zamene, JMBG je, i danas, u upotrebi u svim novonastalim državama od bivših republika SFRJ. Kao takav, JMBG se danas nalazi u gotovo svakoj bazi koja čuva podatke o fizičkim licima, makar kao opisno polje, a zbog svoje jedinstvenosti često je i primarni ključ takvih tabela.

Sam JMBG sastoji se od 13 cifara koje sa sobom nose određene informacije, kao što su datum i mesto rođenja ili pol osobe. Više detalja o samom JMBG-u možete pročitati na Wikipedia članku, a mi smo vam pripremili par SQL skriptova pomoću kojih možete izvući te podatke i proveriti validnost samog broja.

U našoj sekciji Korisni skriptovi možete pronaći dva fajla:

1. Provera JMBG – Print

Ovo je skript za jednokratnu upotrebu. Na vrhu postoji promenljiva @JMBG koju popunite željenim brojem i skript će vam u PRINT obliku vratiti sve informacije do kojih je moguće doći.

JMBG Print

2. Provera JMBG – Funkcije

U drugom fajlu nalaze se dve funkcije, koje možete koristiti u svojim upitima prosleđujući im parametar @JMBG.

Prva je table-value funkcija udf_Kefalo_ProveraJMBGDetaljna koja će za zadati @JMBG vratiti jedan red sa informacijama. Kolona [Validan] će sadržati BIT vrednost da li je sam JMBG validan, u koloni [Napomena] biće upisane razne dodatne napomene i poruke o greškama ukoliko JMBG nije validan, dok ostale kolone sadrže sve dodatne informacije.

Druga funkcija udf_Kefalo_ProveraJMBG je skalarna i vraća samo true/false podatak da li je JMBG validan. Ova funkcija koristi prethodno opisanu detaljniju funkciju.

JMBG Print

Bitna napomena:
Iako bi svaki JMBG trebalo da bude u skladu sa pravilima i propisanim zakonima, to u praksi nije baš tako, a pogotovu je bilo problema prilikom početnog uvođenja JMBG-a. Mnoge od tih grešaka nisu nikada ispravljene, pa tako i dan danas postoje ljudi koji imaju važeće (zvanične) matične brojeve koji inače ne bi prošli validaciju. Stoga, preporuka je da ove funkcije koristite čisto informativno ili zaradi upozorenja, ali da ne postavljate ograničenja u bazi koja bi eventualno sprečila upis na osnovu validnosti JMBG.

Napišite komentar