Pregled vrijednosti varijabli (promljenljivih) u SSIS paketu tokom izvršavanja

Objavljeno: 17-11-2014 | Autor: Žana (Jovana) Baćović | Kategorija: SSIS

Ознаке:

0

Promjenljive ili varijable u SSIS paketima služe za čuvanje vrijednosti koje im se dodjeljuju i koje se prosleđuju tokom izvršavanja paketa. Nekada je potrebno da znamo te vrijednosti kako bi se izvršilo detektovanje grešaka prilikom izvršavanja, da bi se utvrdilo da li je do greške došlo zbog pogrešne dodjele ili prosleđivanja vrijednosti.

Vrijednosti promjenljivih tokom izvršavanja možete vidjeti kroz nekoliko koraka:

  • Postavite breakpoint na komponenti na kojoj želite da vidite vrijednost promjenljivih tako što se pozicionirate na komponentu, desni klik miša i izaberete opciju Edit Breakpoints:
  • U sledećem prozoru izaberite OnPreExecute i OnPostExecute event opcije, kako biste vidjeli vrijednosti promljenljivih u tim fazama izvršavanja. Ukoliko imate potrebu da vidite vrijednosti (i) u nekoj drugoj fazi dovoljno je da izaberete željenu opciju:
  • Nakon toga pokrenite paket i kada se zaustavite na izabranom breakpoint-u, iz tool bar-a izaberite opciju Debug/Windows/Watch/Watch 1:
  • koja otvara watch prozor i u koji iz prozora Variables mogu da se prevuku (drag and drop) promjenljive koje nas interesuju. Ukoliko ste izabrali OnPreExecute i OnPostExecute opcije, vidjećete prvo vrijednost prije izvršavanja, koja je u našem slučaju 0:

    Ako nakon toga nastavite izvršavanje paketa (pritisnite F5) vidjećete sledeću vrijednost promjenljive, u postExecute fazi, koja je u našem slučaju 1:

Na analogan način možete da vidite sve promjenljive, uključujući i sistemske, ukoliko nakon pokretanja paketa i zaustavljanja na izabranom breakpoint-u, iz tool bar-a izaberete opciju Debug/Windows/Locals:

Na prikazanom Locals prozoru raširite granu Variables i pronađite u spisku varijablu koju želite da posmatrate:

Kao što možete da vidite, vidljive su sve promjenljive.
Utvrđivanje vrijednosti promjenljivih može da bude korisno kod Foreach Loop Container komponente (koja će biti opisana u nekom od narednih članaka), kada promjenljive mijenjaju vrijednosti u svakoj iteraciji.

Napišite komentar