Keyboard Query Shortcuts – Prečice za izvršavanje upita

Objavljeno: 20-03-2015 | Autor: Nenad Živković | Kategorija: Management Studio, Trikovi

134

Kao skoro svaki program danas, i SQL Server Managment Studio nudi opciju da se razne operacije mogu pozivati prečicama sa tastature. Mnoge od njih verovatno i koristite svakodnevno, ali ono što ćemo opisati u ovom članku je posebna vrsta prečica koje nisu toliko poznate, a zovu se Query Shortcuts. U pitanju su prečice koje umesto okidanja definisanih komandi, izvršavaju unapred pripremljene upite. Ako dodate prave upite i malo se naviknete, ove prečice mogu značajno da vam olakšaju svakodnevni rad.

Za podešavanje, otvorite iz menija Tools -> Options, a zatim, u otvorenom prozoru sa leve strane Environment -> Keyboard -> Query Shortcuts.

Keyboard Query Shortcuts Options

Neke od ovih prečica su već predefinisane u SSMS, ali možete i sami da ih promenite ili dodate svoje.

Same prečice funkcionišu tako što kada pritisnite kombinaciju tastera odmah se generiše i izvršava upit koji je u prečici plus dodaje se trenutno selektovani tekst. To znači da te prečice možete koristiti na dva načina. Prvi način je da pripremite unapred ceo upit, kao npr. izvršavanje neke procedure ili SELECT iz neke tabele koju često gledate. Drugi način je da sačuvate nedovršeni upit, kao što je na gornjoj slici npr. SELECT * FROM, a zatim tu prečicu okinete iznad selektovanog teksta koji treba dodati, recimo naziva tabele ili viewa. Verujem da svakome često zatreba da ‘baci pogled’ u neku tabelu bez menjanja svojih upita. Naravno, zbog mogućnosti da tabele imaju previše redova, preporuka je da u takvim upitima uvek stavite i TOP klauzulu.

Na slici ispod možete videti kako je selektovan naziv tabele CrtaniFilmovi, koji se, u ovom slučaju, čak pojavljuje kao string unutar nekog upita i klikom na (u mom slučaju) CTRL+F1 izvršava se naredba SELECT TOP 100 * FROM CrtaniFilmovi, bez menjanja ili izvršavanja bilo čega drugog u query prozoru.

Keyboard Query Shortcuts Options

Za kraj, dve napomene:
1 – Nakon bilo kakve promene ili dodavanja prečica, izmene će biti funkcionalne tek nakon restarta SSMS.
2 – Za ove prečice ne možete postaviti bilo koju kombinaciju tastera, već imate samo 12 unapred određenih koje možete da podesite: ALT+F1, CTRL+F1 i CTRL+brojevi 0-9.

Prema tome: smislite pametno svoje upite koji će vam olakšati život, a ako imate dobre predloge – podelite sa nama u komentarima.

Komentari (134)

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

удалите,пожалуйста! .

Libraries of the Carolingian era). IN

the spread of parchment.

manuscripts underwent in the Middle

переоборудование микроавтобуса – переоборудование грузовых автомобилей Украина, фото обшивки микроавтобусов и установки допов

the spread of parchment.

European glory, and even after

A handwritten book is a book

new texts were rewritten

A handwritten book is a book

handwritten books were made,

Napišite komentar