Keyboard Query Shortcuts – Prečice za izvršavanje upita

Objavljeno: 20-03-2015 | Autor: Nenad Živković | Kategorija: Management Studio, Trikovi

134

Kao skoro svaki program danas, i SQL Server Managment Studio nudi opciju da se razne operacije mogu pozivati prečicama sa tastature. Mnoge od njih verovatno i koristite svakodnevno, ali ono što ćemo opisati u ovom članku je posebna vrsta prečica koje nisu toliko poznate, a zovu se Query Shortcuts. U pitanju su prečice koje umesto okidanja definisanih komandi, izvršavaju unapred pripremljene upite. Ako dodate prave upite i malo se naviknete, ove prečice mogu značajno da vam olakšaju svakodnevni rad.

Za podešavanje, otvorite iz menija Tools -> Options, a zatim, u otvorenom prozoru sa leve strane Environment -> Keyboard -> Query Shortcuts.

Keyboard Query Shortcuts Options

Neke od ovih prečica su već predefinisane u SSMS, ali možete i sami da ih promenite ili

Izvršavanje upita na više servera odjednom

Objavljeno: 02-07-2014 | Autor: Milen Blagojević | Kategorija: Management Studio

0

U SQL Server Management studiju postoji mogućnost izvršavanja istog upita (ili bilo koje druge komande) na više servera odjednom. Ovo je omogućeno pomoću funkcionalnosti za grupisanje SQL Servera (Local Server Groups).

U nastavku članka biće objašnjeno kako se kreiraju grupe servera, ali usput i kako se koristi sama opcija registrovanja servera, koja služi kao svojevrsni bookmarks vaših servera. Tab ‘Registred Servers’ obično je dostupan na levoj strani SSMS-a, a u slučaju da nije, otvara se iz menija preko opcije View->Registred Servers ili prečicom sa tastature CTRL+ ALT + G.

U ovom primeru grupišem svoje development servere. Nakon otvaranja taba ‘Registred Servers’, desnim klikom na ‘Local Server Groups’ otvara se dijalog za dodavanje nove grupe servera (New Server Groups):

Slanje mailova korišćenjem Database Mail komponente

Objavljeno: 26-03-2014 | Autor: Miloš Milenković | Kategorija: Administracija, Alati, Management Studio, T-SQL

Ознаке:

0

Database Mail je SQL Server komponenta koja omogućava developerima i administratorima slanje e-mail poruka iz SQL Server Database Engine-a. Primarna upotreba ove komponente bi trebalo da bude slanje raznih obaveštenja administratorima (u slučaju da dođe do neke greške, opterećenja ili zagušenja na serveru i sl.), ali se može koristiti i za slanje rezultata upita, obaveštavanje developera da se izvršio neki triger itd.

Ostvaruje se korišćenjem sistemske stored procedure sp_send_dbmail. Pre poziva stored procedure, potrebno je napraviti Database Mail nalog i profil koji se kasnije koriste za slanje maila. Oni sadrži podatke kao što su naziv mail servera i email adresa sa koje se šalje mail.

Višestruko izvršavanje istog upita – GO n

Objavljeno: 15-02-2014 | Autor: Nenad Živković | Kategorija: Management Studio

0

Jedna od manje poznatih funkcionalnosti SQL Server Management Studia, a koja zna da bude korisna povrеmeno, je mogućnost da izvršite istu komadnu (ili grupu komandi) više puta. Naime jednostavno navođenje broja (n) iza reči GO na kraju upita, izvršiće taj upit n puta.

Čitanje i upisivanje podataka u Excel uz pomoć SQL Server Import/Export Wizarda

Objavljeno: 26-01-2014 | Autor: Miloš Milenković | Kategorija: Alati, Management Studio

Ознаке:, ,

0

SQL Server Import and Export Wizard je alat koji je deo SQl Server Management Studio-a. Koristi se za prebacivanje podataka iz izvora u destinaciju, pri čemu i izvor i destinacija mogu biti tabela iz neke baze, ali isto tako i neki dokument (Excel, tekstualni dokument, csv…). U nastavku je ukratko opisan najpre izvoz podataka iz baze u Excel, a zatim i uvoz podataka iz Excela u bazu.

Da bi se pokrenuo Wizard potrebno je otvoriti SQL Server Management Studio i u Object Explorer-u se pozicionirati na bazu iz koje se izvoze podaci. Desnim klikom se otvara meni iz koga treba izabrati Tasks/Export Data… Ovim je pokrenut Wizard. Najpre treba izabrati izvor.

Izbor izvora

Pošto je Wizard pokrenut iz baze iz koje izvozimo podatke, trebalo bi da su svi parametri već podešeni kako treba. Klikom na Next prelazimo na izbor destinacije.

Obojene konekcije

Objavljeno: 26-12-2013 | Autor: Nenad Živković | Kategorija: Management Studio

0

Počevši od verzije 2008 Management Studio sa sobom nosi jednu zanimljivu opciju, koja možda nije od presudnog značaja za svakodnevni rad, ali svakako može da se pokaže veoma korisnom. Naime, reč je o opciji da se svakoj konekciji dodeli neka boja, kojom će kasnije biti obojen status bar svakog prozora sa upitom. Ako radite u okruženju gde imate konstantno otvorene konekcije ka nekoliko servera, ovaj mali detalj može vas nekad spasiti eventualnih velikih glavobolja („Ups, greškom sam pustio skript nad produkcijom umesto nad testom“).

Da biste postavili vašu boju prilikom konektovanja na server, kliknite na