String funkcije (3. deo)

Objavljeno: 31-10-2014 | Autor: Miloš Milenković | Kategorija: Bez kategorije

0

Do sada smo u dva članka (String funkcije (1. deo) i String funkcije (2. deo)) opisali većinu funkcija za rukovanje stringovima koje SQL server nudi. U ovom članku, koji ujedno predstavlja i poslednji u nizu članaka o string funkcijama, opisane su neke manje poznate funkcije, koje uprkos tome mogu biti veoma korisne.

Funkcija PATINDEX je veoma slična funkciji CHARINDEX i omogućava nam da pronađemo poziciju jednog stringa u okviru drugog stringa. Unapređenje PATINDEX-a u odnosu na CHARINDEX je u tome što string čiju poziciju tražimo u okviru većeg stringa može sadržati specijalne karaktere kao što su % i _, pa bi se moglo reći da funkcioniše veoma slično funkciji za poređenje LIKE, s tim što kao rezultat vraća poziciju stringa (paterna) u okviru drugog stringa. Sintaksa za upotrebu ove funkcije je PATINDEX(%patern koji se traži%, string koji se pretražuje). Prvi parametar je karakter ili niz karaktera čiju poziciju tražimo u drugom parametru. Potrebno je staviti procente na početku i na kraju stringa koji tražimo, osim ako smo sigurni da želimo da ga nađemo samo na početku ili kraju drugog stringa. U tom slučaju se procenat na početku, odnosno na kraju, može izostaviti. Procenat (%) ili donja crta (_), kao i ostali specijalni karakteri koji se koristi sa LIKE funkcijom, se mogu upotrebiti u srednjem delu prvog parametra. Rezultat poziva funkcije je celobrojna vrednost koja predstavlja poziciju traženog paterna u okviru stringa koji se pretražuje.
Upiti: