Uvođenje paralelizma u SSIS paket – Balanced Data Distributor

Objavljeno: 17-01-2014 | Autor: Tatjana Mađer | Kategorija: Optimizacija, SSIS

Ознаке:, ,

0

Balanced Data Distributor (BDD) je SSIS komponenta koja omogućava jednostavan način da se iskoriste multi-procesorski serveri uvođenjem paralelizma u data flow paketa.

BDD se prvi put pojavljuje sa verzijom SQL Servera 2008. Ne dolazi podrazumevano sa instalacijom SQL Servera, već je neophodno instalirati ga posebno (instalacija se može preuzeti sa sledećeg link-a). Nakon instaliranja, potrebno ga je ručno dodati da bi se pojavio u listi data flow transformacija i to na sledeći način: u Toolbox-u uraditi desni klik na Data Flow Transformations i izabrati Choose Items->SSIS Data Flow Items tab gde je potrebno čekirati Balanced Data Distributor i potvrditi sa OK.